15 юни 2008 г.

Бъдещите студенти в България

Един приятел ме помоли да разглася местата и условията за обучение в България за българи от чужбина по Постановление на Министерски съвет №103

Ще ги видите в този линк:
http://minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/education/allocation/

Условията са по-облекчени и местата са повече, но няма време за разгласяване. Приканвам Ви да участвате в кампанията, за да могат повече българчета от чужбина да учат тук.

Няма коментари: