22 юли 2007 г.

Работници на нивата Господня

Лука 10, 1-3
1. След това Господ избра и други седемдесет ученици и ги разпрати пред Себе Си по двама за всеки град и място, където Сам щеше да отиде,

2. и рече им: жетвата e голяма, а работниците малко; затова молете Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата Си.
3. Вървете! Ето, Аз ви пращам като агнета посред вълци.

Вчера в Бърдарски геран пристигна за лятната си практика семинаристът Койчо Димов, който е последна година студент в Рим и догодина ще се върне в България, за да бъде ръкоположен за дякон, а след година и за свещеник.
Всички в Бърдарски геран се надяваме именно той да замести отец Асен Генов, който от 1968 г. работи за хората от енорията ни без нито ден почивка.
Младостта и старостта; оптимизмът на добрата богословска подготовка, несблъскала се с практиката, и тежестта на горчивия житейски опит; нови свежи сили и предаден опит от тежките години, надежди и мир от изпълнения дълг – всичко това все още стои на прага на храма, в напрегнатостта на разнопосочието при смяната и предаването на посланието… Надеждата е това, което задържа този възел все още вързан. За да има работници на нивата Господня…
Публикуване на коментар