2 август 2007 г.

Алманах „Родолюбец

Днес бях на проведената в Департамента за усъвършенстване на учители предпремиера на седмия брой на алманах „Родолюбец”, издание на Културно-просветно дружеството „Родолюбец” за връзки с бесарабските, таврийските, кримските и други българи, главно в страните от ОНД, но винаги периметъра им е бил и доста по-широк, обхващаш всички българи извън България. Повече за дружеството можете да видите на адрес http://www.rodolubets.com/
На снимката е настоящият председател Никола Караиванов, който представи новия брой на алманаха, като изтъкна проблемите и очерта перспективите в тази родолюбива мисия на събирането в книжно тяло на текстове от и за българите зад граница.
Книжките на алманаха растат по обем с всяка година, а от тази вече нямат финансиране от никъде и сами членовете са събирали лев по лев, за да стане факт и поредната книжка.
За следващата книжка догодина обещах да има текст и за банатските българи. Настоятелната молба на г-н Караиванов не може да остане неуважена, а и за банатските българи ще е чест да се причислят към голямото семейство на родолюбците от „Родолюбец”.
Публикуване на коментар