13 август 2007 г.

Студенти от Бешенов

След успешно взети изпити петима младежи от Стар Бешенов (Банат), току що завършили лицея там, идват в България да следват и пет години ще принадлежат към нашето Дружество на банатските българи в България.
Представям ви ги и се надявам да получат пълна подкрепа от всички ни по време на престоя си в България:

МЕЛАНИЯ УЗУН
Специалност Икономика на туризма
Университет за национално и световно стопанство – София
Ана-Мария Шербан
Специалност Психология
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Адриан Чиокани
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Университет по архитектура, строителство и геод
езия

ТОМА РОНКОВ
Специалност Български език и английски език
Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”


НИКОЛАЕ УЗУН
Специалност Компютърни науки
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Публикуване на коментар