7 ноември 2007 г.

Бенедиктинки в Бърдарски геран

Днес от манастира в Царев брод пристигна сестра Беате Щрьотер, началница на сестрите бенедиктинки в България, заедно със сестра Ангела Стробел, генерална началница на ордена от Централната къща в Рим, и сестра Кунигундис Амон, генерална икономка.
В енорийската къща се срещнаха с новия кмет на селото ни госпожа Цветомила Спасова и обсъдиха важни въпроси относно предстоящата реставрация на немската църква и манастирския комплекс. Процесът по набирането на средства в Германия върви добре, благодарение на проф. Имайер, който е почетен консул на България в Хамбург.
Вчера един представител от Националния съвет за паметниците на културата беше в село и половин ден заснема всички останали стенописи и надписи с цел да се изготви проект за пълната реставрация на храма.
През март в Бърдарски геран ще има официална среща на всички страни и организации, заети с благородната мисия по възстановяване на храма и след това започва дейността, най-напред с ремонт на покрива.

Публикуване на коментар