7 декември 2007 г.

Общо събрание на читалището – 15 декември 2007 г

Другият наболял въпрос за селото ни е читалището и липсата на активна работа там. Госпожа Спасова изтъкна, че по различните програми и проекти, не може да кандидатства кметството ни, защото не е община, но има вратичка в цялата схема – могат да кандидатстват организации с нестопанска цел и читалища. Затова бе взето решение да се използва този вариант максимално и чрез читалището ни да дойдат средства както за култура, така и за спортен център, за благоустрояване и културни прояви.
Има нужда от промяна на управителния съвет на читалището, което не е правило общо отчетно-изборно събрание от осем години и изобщо няма списък на членовете си.
За да е всичко законно и да не претендират настоящите членове на Управителния съвет, от понеделник до събота при секретаря на читалището ще тече записване на членове на читалището. След това от 18 часа в събота, 15 декември, се свиква Общо събрание на читалищните членове и се избира нов Управителен съвет.

За целта приканваме всички някогашни членове, още от златното време на Петър Велчев, които сега са отпаднали по разни независещи от тях причини, да идат при господин Иван Франев през тези дни и да се запишат за членове отново. С този списък вече събранието и всичко, което ще правим, ще е законно и никой няма да може да предявява претенции за нарушение на закона.
Очакваме Ви, защото всичко, което искаме да се случва в селото ни, зависи от нашата ангажираност, отговорност и съпричастност.
Публикуване на коментар