15 декември 2007 г.

Отчетно-изборно събрание на читалище „Съединение-1923”

Тази вечер в салона на читалището в Бърдарски геран се проведе първото от 1999 г. отчетно-изборно събрание. След едноседмично опреснително записване на членове на читалището се оказа, че 95 човека са се записали и искат активно да работят на доброволни начала. На събранието тази вечер присъстваха 64 човека.

Председателят Любен Ронков води събранието, което протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет.
2. Отчет на Контролно-ревизионната комисия.
3. Избор на нов Управителен съвет.

Любен Ронков отчете дейността на читалището от 2000 година досега, а Павлина Друмева, от името на председателя на Контролно-ревизионната комисия Николай Бонов (който от година е в Канада) обяви приходите и разходите на читалището за този период.

Повдигнати бяха редица наболели въпроси, но в общи линии атмосферата беше спокойна и конструктивна, благодарение на общото желание нещата да потръгнат.

С голямо мнозинство бе избран новият

Управителен съвет в състав:

Мария Караджова – председател
Милчо Петров
Илиана Банчева
Галина Чуканова
Красимир Марков

Контролно-ревизионна комисия:

Павлина Друмева
Николай Рачев
Райна Гюрова

В следващите дни Управителния съвет ще проведе своето първо заседание, за да започне придвижването на спешните задачи. Ще има вече и снимки на членовете...
Публикуване на коментар