7 декември 2007 г.

Избран бе кметският съвет

Общоселското събрание тази вечер се проведе при голям интерес и изненадващо спокойно. Новият кмет госпожа Цветомила Спасова със замах методично и обосновано постави проблеми, наболели въпроси и вероятни решения.
Предложи създаване на кметски съвет от 11 човека (заедно с кмета) с цел изготвяне и защитаване на делегирания бюджет на кметството за новата година, в който да залегнат проблемите с инфраструктурата – осветление, улици, сграден фонд. За всеки кандидат тя подчерта качествата, заради които го е избрала и бяха приети единодушно от всички присъстващи на събранието. Избраните са млади хора, технически и икономически подготвени, за да могат да работят със средствата, отпуснати за различните проекти на кметството.


Ето и избраните:

От партийните листи:

- Пламен Мичев – БСП
- Никола Найденов – Социалдемократи
- Пламен Друмев – НДСВ
- Любен Славов – ГЕРБ

Други:

- Таня Велчева
- Пламен Софранов
- Йордан Караиванов
- Георги Първанов
- Лили Софранова
- Румен Марков

Кметът запозна присъстващите с различните наредби на общината и с наказанията при неспазването им.

За другата точка от дневния ред – вижте следващата публикация.

Публикуване на коментар