8 април 2008 г.

Скоро отново в Банат

Като председател на Дружеството на банатските българи в България съм поканена на честването на 270-годишнината от основаването на село Стар Бешенов, което ще се състои на 20 април 2008 г. Дружеството полага усилия да се грижи за всички банатски българи в България и затова използвах поканата, за да организирам съвместно пътуване, та да могат и други желаещи да посетят селото в тези дни, особено след като банатските българи от Бърдарски геран се върнаха само преди дни от поредното си гостуване в Банат.

Тук е мястото да благодаря на всички самодейци, на читалищното настоятелство, на г-жа Цветомила Спасова, кмет на с.Бърдарски геран, на общинското ръководство в лицето на инж. Венцислав Василев, кмет на общината, които се отзоваха и положиха всички усилия представянето ни да е на висота, а пътуването да мине без проблеми и да остави само хубави спомени.

Този път потърсих съдействието на кметството в Гостиля, друго банатско българско село в България, за да могат и гостилчани да отбележат тази юбилейна за Стар Бешенов година, защото за всички банатски българи в България Стар Бешенов е родното място, откъдето се разселват нашите прадеди, завръщайки се директно в България или минавайки през Сръбски Банат и оттам да дойдат в България.

Така на 18 април отново потегляме за Бешенов – самодейният състав от с.Гостиля и няколко човека от Бърдарски геран. Очаквайте репортажи от събитието.

Няма коментари: