17 април 2008 г.

Стар Бешенов


Идващите дни много ще разказвам за това село. То е родно на предците ни – по-далечни и не чак толкова (баба ми е родена там).

В нетърпението да отида на празника по случай 270 години от основаването на селото започнах да събирам данни, които да използвам за публикациите си от мястото на събитието.
Ето малко информация, за да сте запознати с темата накратко:

Стар Бешенов (на румънски: Dudeştii Vechi, на банатски български: Stár Bišnov - Стар Бишнов, унгарски: Óbesenyő, немски: Altbeschenowa) е село в окръг Тимиш, Румъния. Населението на селото е съставено предимно от банатски българи.

В землището на Бешенов са намерени останки от времето на неолита. Първите писмени свидетелства за селото са от 1213 година. Самото име Бешенов произлиза от унгарското наименование на печенегите, които вероятно са населявали района след ХІ век. По време на Османското владичество над Банат районът на Бешенов е бил рядко заселен.

През пролетта на 1738 година българите павликяни, бягащи от гоненията на османците, получават правото от австрийските власти да се заселят в местността Бешенов, днес село Стар Бешенов. Въпреки че по-късно общинското землище достига 15 390 ланца (около 89 000) декара, високият демографски ръст периодично води до разселвания на жителите на Бешенов.

Преселници от Бешенов заселват селата Модош (1779, дн. Яша Томич), Канак (1820, дн. Конак), Барацхаза (1820, дн. Стари лец), Елизенхайм/Ержебетлак (1825, дн. Бело блато), Брещя (1842), Дента (1842), Болгартелеп (1846, дн. Колония булгара), Гюргево (дн.Скореновац), Иваново и Рогендорф (1842, дн. Банатски двор). Както и пет села в България - Бърдарски геран, Гостиля, Асеново, Драгомирово и Брегаре.

При основаването през 1738 година село Стар Бешенов e имало 2 200 жители.

През 1910 година общият брой на жителите е 5 909 души, а през 1930 година - 6 073. От тях българите наброяват 5 385 души или 88,7 % от населението. Останалите народности според това преброяване се разпределят по следния начин: 266 унгарци – 4,4 %, 209 цигани – 3,5 %, 111 немци – 1,8 %, 74 румънци – 1,2 %, 3 сърби и 25 други.
През 1941 година общият брой на жителите на Бешенов е 6 311 души.

Според преброяването през 2002, общото население в общината, която включва населението на още три околни села, е 5 807 жители с малък превес на българите.
Ето етническият състава на населението:

банатски българи: 2 987 (51,43%)
румънци: 2 368 (40,77%)
унгарци: 330 (5,68%)
цигани: 62 (1,0%)
немци: 44 (0,7%)
сърби: 16 (0,2%)

Според преброяването от 2005 населението е спаднало на 4 486 жители.

Няма коментари: