24 май 2008 г.

24 май 2008 г.

Танцовият състав при читалище „Съеднение-1923” с. Бърдарски геран взе участие с два танца в тържествения концерт по случай 24 май на площада в град Бяла Слатина.


Публикуване на коментар