26 май 2008 г.

25 май 2008 г.

На този ден с малко закъснение в Бърдарски геран бе отбелязан Денят на славянската писменост и на българския печат, на българската просвета и култура.
Празненството мина без официални гости, но пък при пълен салон. Участваха децата от училището и от Детския дом, а самодейците показаха част от наученото досега – песни и танци, с които участваха в наскоро преминалите събори в Каварна и Ореш.

Приветствие от г-жа Цветомила Спасова; благодарност към самодейците и всички, които помагат на читалището от името на г-жа Мария Караджова; много аплодисменти и добро настроение – всичко това допринесе празникът да бъде пълен, макар и с един ден закъснение заради участието на самодейците в концерта в Бяла Слатина на 24 май.

Жест към читалището бе подаръкът, който приготвиха Марчела Маринова, Ани Мирчева и д-р Мария Пенкова – копие на книгата на Карол и Мария Телбизови „Традиционен бит и култура на банатските българи”, отдавна изчезнала от библиотеката. Така тя отново ще бъде достъпна за ползване от всички, които искат да се запознаят по-подробно с общността на банатските българи.


Няма коментари: