22 май 2008 г.

Пети събор на католиците в Ореш

На 18 май в село Ореш, община Свищов, се проведе за пети път Събор на католиците в България. Участват предимно католици от Северна България. Тази година от Бърдарски геран бе само певческата група.

Аз досега не съм била на този събор поради различни причини, но тази година вече имаме доста снимки от събитието и разказ за преживяното. Разказът е с автор Гюка Радков и може да го намерите на сайта на Дружеството на банатските българи в България http://www.falmis.org/Публикуване на коментар