13 октомври 2007 г.

Банатските българи във Враца

Днес следобед в Бърдарски геран беше за кратко Даниела Дочева (или по баща Августинова, както я знаят всички). Тя е член на Управителния съвет на Дружеството на банатските българи в България и за тези, които не я познават, прилагам снимката й. За повече от месец не беше в България, но сега вече е тук и с удвоени сили ще действа от Враца за обединяване на банатчаните там.
Около час обсъждахме плановете на дружеството, които много скоро ще добият по-видим вид.

Няма коментари: