28 март 2008 г.

Кръгла маса за възстановяването на манастирския комплекс


Днес по покана на сестрите бенедиктинки в Бърдарски геран се състоя работна среща по проблемите на рушащата се немска църква и бъдещето на манастирския комплекс към нея.
Присъстваха проф. Герд Имайер, почетен консул на България в Хамбург; д-р Фердинанд фон Вайе, ръководител отдел „Култура и връзки с медиите” към Посолството на Германия; г-н Недялко Неделчев, консул на Германия и Франция във Варна; монс. Петко Христов, Никополски епископ; сестра Беате Шрьотер, началница на монашеска общност бенедиктинки; сестра Хилдегард Янцинг, генерална началница на манастира-майка в Тутцинг; сестра Метхилд Хомел, съветничка; г-н Рейнхолд Юде; от Министерското на културата представители бяха г-жа Доля Йорданова, г-н Димитър Цветков, изкуствовед; г-н Димо Радев, художник-реставратор; г-жа Славка Цанкова, зам.-кмет на общ. Бяла Слатина, г-жа Цветомила Спасова, кмет на Бърдарски геран; г-жа Павлина Читова, адвокат; г-жа Карола Минчев, преводач; отец Станислав Жемински, енорийски свещеник в Плевен.

Гостите бяха приети в енорийската къща в Бърдарски геран, където за тях имаше закуска, после разгледаха манастирския комплекс и от 12 ч. в Зала 18 на Читалищния комплекс в Бяла Слатина започнаха презентациите и докладите на различните страни. От страна на Министерството на културата бе оповестено становището, че немската църква има неоспорими качества да стане архитектурен паметник на културата и те ще съдействат той да бъде опазен.
Художникът Димо Радев представи конкретен план за реставрация – снимки, наложителни бързи действия за консервирането и реставрирането на обекта и размера на необходимите средства.
Представен бе проектът на сестрите бенедиктинки за създаване на училище и социално заведение за деца на територията на манастирския комплекс с цел подпомагане на село Бърдарски геран и на цялата община; развитие на селски туризъм с всички качества, които селото има и ще има след реставрацията на немската църква.
Решаването на проблема с връщането на имота на манастирската общност, за което трябва да се търси подкрепата на общината, се оказа един от възловите въпроси на срещата и едва след решаването му ще започне конкретната работа по организиране разкриването на училище.
От страна на проф. Имайер и д-р Фердинанд фон Вайе бе изразена пълна готовност да подкрепят инициативата.
От страна на общината г-жа Славка Цанкова, зам.кмет по хуманитарните въпроси заяви, че общината ще съдейства за реализирането на тази прекрасна идея.

Разпределени бяха задачите между всички страни и бе определена нова среща след три месеца, през които трябва да се решат най-наложителните проблеми и да се пристъпи към следващият етап от работата.


Публикуване на коментар