12 март 2008 г.

Пътуване с мисия

На 10 и 11 март бях в Румъния благодарение на община Бяла Слатина. Срещата с православните българи там отвори за мен нови хоризонти, защото досега познавах само католиците в Банат и католиците в Букурещ.

През януари 2008 г. община Бяла Слатина обяви, че е инициатор на кампания „Роднини отвъд Дунава”, с която желае да даде пример и на други общини в България да издирят потомците на българите, които са напуснали родните места по време на турското робство и преминавайки Дунав, са намерили подслон при румънските воеводи. Връзките между българите отсам и оттатък Дунав могат да се задълбочават, като по този начин всички ние помогнем на потомците на преселниците да запазят паметта, историята, езика си.

За община Бяла Слатина издирването на „роднини” стана много лесно. В книгата на проф. Максим Младенов „Българските говори в Румъния” (1993) са описани 12 села в различни окръзи на Румъния, където живеят българи, говорещи белослатински говор. Езиковедските доказателства накараха Бяла Слатина да приеме присърце съдбата на своите близки в Румъния и да предприеме реални стъпки към издирването и директните контакти. Желанието на общинското ръководство е да сключи договори за побратимяване с тези села, които са самостоятелни общини. Предварителното посещение на община Бален и гр. Търговище, където има цял български квартал, даде отлични резултати.

От страна на община Бяла Слатина на 10 март на откривателско пътуване в Румъния се отправиха двама от зам.-кметовете - г-н Георги Узунов, зам.-кмет по бедствия и аварии, г-н Петър Петров, зам.-кмет по икономическите въпроси, и аз като главен експерт „Връзки с обществеността”.

Първият ден срещите се проведоха в Букурещ, в седалището на Съюза на българите в Румъния, на историческата ул. „Доамней”№18, където се намира и българския православен храм. Лука Велчов, бившият председател на Съюза, който е родом от Стар Бешенов в Банат, запозна делегацията с положението на българите в Румъния, тяхната история, техните проблеми, политически тежнения и надежди. Домакините с любов към България и вълнение посрещнаха инициативата на общината да оказва помощ на българите в Румъния, голяма част от които все по-бързо забравят корените си.
В седалището на българското дружество дойдоха да се запознаем и трима студенти от България, които учат в Букурещ по програмата „Еразъм” – Снежана Кьолова, Васил Кацаров и Деян Раяновски. Приятна изненада бе за мен Снежана, която е католичка от Секирово, учи балканистика последен курс в Пловдивския университет и е невероятно отворена за диалог и съвместна работа.

На 11 март в община Бален Сърб (Baleni Sarbi), където живеят 8 000 души, от които 4 000 българи, мисията придоби по-завършен вид. Господин Симеон Мирча, зам.-кмет на община Бален е българин, който след кратък шок от факта, че някой се е сетил за тях, с готовност отвори пътя към едно бъдещо ползотворно сътрудничество. Жителите на селото основно се занимават с градинарство.

В селото учат към 1300 деца от I до XII клас, а в детската градина учат 300 деца, от които 200 са българчета. Един от тримата директори на училището е българка – г-жа Луминица Григоре, учила български в Букурещ, която стана най-добрият водач в опознаването на селото.

Имат българска църква и български свещеник отец Драгомир Паул, но се служи на румънски, а децата не учат български в училище и не познават кирилицата. На българския диалект говорят само вкъщи, а с порастването на децата и преминаването им от детската градина, където реално научават румънски, към по-горен курс на обучение, родният им език все повече изчезва.

Българите в Бален са много вярващи, храмът им е пълен в неделен ден, а даренията са толкова много, че за двамата свещеници в българския храм не е трудно да направят енорийска къща за гости и срещи, да направят в нея и музей, където да се съхранява историята на българите в селото.

Готовността за сътрудничество преливаше при всяка поредна среща с учители, деца, свещеници. С желание и радост бе посрещната от всички в селото вестта, че община Бяла Слатина желае да подпише договор за побратимяване с община Бален и чрез разменни гостувания, изпращане на книги, аудио и видео материали, а най-вече чрез реалните контакти между деца и възрастни, да им помогне да преоткрият корените си.
През юни е първото гостуване на танцови и певчески колективи от Бяла Слатина в Бален, като с това ще бъде отбелязано и самото подписване на договора.
Община Бяла Слатина покани българите от Бален да гостуват в България на празника на града 14 септември.


Публикуване на коментар