7 март 2008 г.

Бенедиктинки на подготвителна среща

Днес в Бърдарски геран дойде делегация, състояща се от началницата на сестрите бенедиктинки в България сестра Беате Щрьотер, адвокатката им Павлина Читова и инж. Карола Минчев, за да обсъдят с обществеността в Бърдарски геран детайлите относно предстояща важна среща.

Кръгла маса по проблемите на Немската църква в Бърдарски геран ще се проведе на 28 март 2008 г. в селото ни по инициатива на общността на сестрите бенедиктинки, чиято собственост е комплексът, включващ храма, бившия манастир и някогашното немско училище.


Участници са генералния консул на България в Хамбург проф. Имайер, представители на Министерството на културата, Националния институт за паметници на културата, Министерството на образованието, Община Бяла Слатина и обществени дейци от Бърдарски геран. Художникът, отговарящ за реставрацията на храма, ще представи с мултимедия проекта за работата. Ще се обсъди проекта за създаване на професионално училище с изучаване на чужди езици.

Целта на сестрите бенедиктинки е да помогнат за спасяването на селото, защото то е уникално за България именно с факта, че са съжителствали банатски българи и банатски немци, като и за двете общности Бърдарски геран е бил мястото, където са намерили добри условия да живеят и да се развиват.


Публикуване на коментар