25 януари 2008 г.

Община Бяла Слатина е инициатор на кампания „Роднини отвъд Дунава”

Познавайки положението на българите в Румъния и асимилационните процеси, течащи там, община Бяла Слатина реши да даде пример как можем да помогнем на своите събратя отвъд Дунава.

Научно е доказано, че в много села в Румъния се говори белослатински говор (в окръзите Дъмбовица, Телеорман, Олт и Илфов), по простата причина, че са населени с преселници от Белослатинско. Тези хора никога не са търсили връзка с живеещите в Родината. А останалите тук пък изобщо нямат съзнание, че някой ги е напуснал по време на руско-турските войни от 1812-1813 и 1828-1829 г.

Тръгвайки от една легенда, проследявайки търпеливо пътя на информацията и опирайки се на научни доказателства, решихме да предприемем кампания за установяване на контакти и съвместна дейност между общините, отсам и оттатък Дунав, в които живеят българи от територията на днешната община Бяла Слатина.

Сътрудничеството ще има за цел да подпомогне запазването на самосъзнанието или събуждането му, там където е на изчезване, сред българите в Румъния, чрез издирване на роднински връзки, постоянни съвместни инициативи, общи трансгранични проекти.

Познавайки проблемите сред българите в Румъния и деленето на православни и католици, залагаме още една по-далечна цел – помиряване на двете български общности и съвместна работа за благото на българското присъствие в Румъния.
В община Бяла Слатина вече 120 години добре съжителстват завърналите се в Родината банатски българи католици и местни православни българи. Затова можем да дадем пример на всички българи в Румъния как може да живеем съвместно без да се делим, караме и борим за надмощие, а като градим заедно общия си дом в Европа.

Ще привлечем подкрепата на държавни институции и неправителствени организации, но най-вече разчитаме на подкрепата на общините в България, от които също има компактни маси преселници в Румъния.

Само всички заедно, започвайки от малкото село, от малкия град, от малката община, и най-вече от самите себе си, ще можем да постигнем много, защото така процесът ще започне отдолу нагоре. Ще участват реални хора с реални проблеми и роднински връзки и само тогава асимилацията може да бъде спряна.
Публикуване на коментар