8 януари 2008 г.

За благоприятното време

Днес едно музикално произведение и кратък разговор с приятел ме наведоха на някои мисли, които може би ще развия в по-голям текст, "когато намеря време”.
Тъкмо във връзка с този израз за „времето” и ставането на нещата около нас, ви предлагам да се замислите, слушайки този мотет от Хайдн.

А ето и текста на латински и английски. Преведох си го и на български, но не се осмелявам да го публикувам тук. Моля, който владее английски или латински добре и пише стихове, да помести свой вариант на превода в коментарите. После ще го сложа наред с другите два езика и ще посоча преводача.
Специално моля Димитър Лъжов да се включи в медитацията :-)

Latin text:

Insanae et vanae curae invadunt mentes nostras,
saepe furore replent corda, privata spe,Quid prodest
O mortalis conari pro mundanis,si coelos negligas,
Sunt fausta tibi cuncta, si Deus est pro te.

English translation:

Vain and raging cares invade our minds,
Madness often fills the heart, robbed of hope,
O mortal man, what does it profit to endeavour at worldly things,
if you should neglect the heavens?
If God is for you, all things are favorable for you.

Ето и текста, преведен от Димитър Лъжов:

* * *
Грижи суетни и гневни бавно в ума ни навлизат.
Лудост сърцето обзема, всяка надежда отлита.
Смъртни човеко, има ли полза за тебе,
ако със земни дела си отрупан,
а си забравил напълно небето?
Ако е Господ със тебе – всичко е всъщност със тебе.

Публикуване на коментар